Enkel fråga 28/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 28/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2011-08-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


 

 

Kraftnät Åland AB:s ägarstruktur

 

Senast den 3 mars 2012 ska landskapet ha implementerat EG:s direktiv 2009/72/EG som innebär att elleverans- och distributionsbolag inte kan vara delägare i nätbolag. Åtskilt ägande innebär att en eller flera personer inte kontrollerar ett produktionsbolag och ett elhandelsföretag samtidigt. Landskapsregeringen är ansvarig för att direktivet införs men har tillsvidare inte presenterat något alternativ till hur ägandeförhållanden i Kraftnät Ab ska ändras.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När kommer landskapsregeringen lämna förslag till lagtinget om nödvändiga förändringar av Kraftnät Ab:s ägandestruktur så att den uppfyller EG:s direktiv 2009/72/EG?

 

 

Mariehamn den 22 augusti 2011

 

 

Barbro Sundback