Enkel fråga 29/2010-2011

Tillhör ärendet: Ungdomspolitisk handlingsplan
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr  29/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2011-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ungdomspolitisk handlingsplan

 

I januari 2011 diskuterade Ålands lagting tillsammans med inbjudna ungdomar regeringens meddelande nr 1/2010-2011 landskapsregeringens ungdomspolitik. I programmet för år 2009-2012 lovar regeringen att tillsätta en ungdomskommitté bestående av representanter för regeringen, förvaltningens avdelningar och Ungdomsrådet. Ungdomskommitténs uppgift är att bereda handlingsplaner parallellt med landskapsregeringens budgetarbete

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Har ungdomskommittén berett en handlingsplan parallellt med landskapsregeringens budget för 2012?

 

 

Mariehamn den 5 september 2011

 

 

Carina Aaltonen