Enkel fråga 3/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Konkurrens med privata företag om vägentreprenader

 

 

Ålands landskapsstyrelse, trafikavdelningen har den 14 november 2002 lämnat anbud på en entreprenad, förstärknings- och förbättringsåtgärder av kommunalvägen till Västeränga näs i Västeränga by, ca 1324 meter som Lemlands kommun bjudit ut den 1 november 2002. Landskapsstyrelsen konkurrerar sålunda med företag på den privata marknaden.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsstyrelsen att det är försvarbart att med skattefinansierad personal och maskinpark konkurrera med privata företag om vägentreprenader och kommer denna verksamhet att fortgå framdeles?

 

 

Mariehamn den 25 november 2002

 

 

Danne Sundman