Enkel fråga 3/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2004-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Kurser i de svenska allmänna material- och arbetsbeskrivningarna för byggnadsarbeten (AMA)

 

 

Inom byggsektorn finns enligt vad som framkommit i offentligheten ett betydande intresse av att gå en omfattande utbildning för att lära sig de svenska byggbestämmelserna. Bakgrunden är att de finska byggbestämmelserna finns också på svenska medan kompletteringar först kommer ut på finska och betydligt senare på svenska. Övriga finländska regelverk och anvisningar är nästan uteslutande på finska. Responsen från de berörda inom offentlig sektor för frågan verkar däremot sval.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsstyrelsen att det är ett problem att mycket av den erforderliga dokumentationen inom byggsektorn sker på finska, och om så är fallet, vad tänker landskapsstyrelsen göra för att också anställda inom offentlig sektor skall engagera sig i problematiken och bland annat gå de utbildningar som erbjuds?

  

 

Mariehamn den 12 januari 2004

 

 

Anders Eriksson