Enkel fråga 3/2004-2005

Tillhör ärendet: Lärarlöner
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Lärarlöner

 

 

Lärarlönerna på Åland är så utformade att en lärare som studerat i Finland har högre lön än en som studerat i Sverige. Något liknande system tillämpas inte inom andra samhällssektorer. Denna lönesättning är diskriminerande och borde avskaffas.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att den lägre lönesättningen för lärare utbildade i Sverige är diskriminerande och vad avser man i så fall göra för att eliminera problemet?

 

 

Mariehamn den 9 mars 2005

 

 

Danne Sundman