Enkel fråga 3/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Flyttbidrag till Ålands fredsinstitut r.s.

 

 

Landskapsregeringen har beviljat Ålands Fredsinstitut r.s. ett flyttbidrag om 15.000 EUR i beslut av den 8 december 2005. Det framgår inte av beslutet enligt vilket regelverk bidraget är beviljat och sålunda icke heller vilka andra föreningar som kunde komma i åtnjutande av ett sådant bidrag.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilka grunder har landskapsregeringen beviljat flyttbidrag till Ålands fredsinstitut r.s.?

 

 

Mariehamn den 14 december 2005

 

 

Danne Sundman