Enkel fråga 3/2006-2007

Tillhör ärendet: Svenska byggbestämmelser
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw

2006-11-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Svenska byggbestämmelser

 

 

Landskapsregeringen ämnar börja tillämpa svenska Boverkets byggregler i landskapet. Den största orsaken är språkpolitisk.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Har landskapsregeringen försäkrat sig om att övergången till det svenska Boverkets byggregler inte försvagar den enskilda byggherrens eller byggentreprenörens rättssäkerhet i landskapet?

 

 

 

Mariehamn den 22 november 2006

 

 

Raija-Liisa Eklöw