Enkel fråga 3/2007-2008

Tillhör ärendet: Avfallsavgifters laglighet
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2007-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Avfallsavgifters laglighet

 

 

Kommunförbundet Ålands miljöservice – MISE uppbär avfallsavgifter av sina kunder i medlemskommunerna, dessa avgifters laglighet har ifrågasatts och många medborgare har därför låtit bli att betala dessa vilket fått som följd att kommunförbundets ekonomi drabbats negativt. Detta är ett så pass allvarligt problem och har föranlett mycket diskussion att landskapsregeringen som övervakande myndighet bör engagera sig i problematiken.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen i egenskap av övervakande myndighet att  kommunförbundet Ålands miljöservice - MISE:s avfallsavgifter är lagliga och att dessa bör betalas eller är det rätt att vägra betala?

 

 

Mariehamn den 12 december 2007

 

 

 

 

Danne Sundman