Enkel fråga 3/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2008-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Finansiering av flygresor till Åbo för patienter inom ÅHS

 

 

Många ålänningar reser till Åbo för att få olika sjukvårdsbehandlingar. Resorna sker med Turku Air som nu ser sig tvungna att upphöra med förskottering av patienternas flygbiljetter. Patienterna uppmanas nu själva betala sina sjukrresor för att därefter söka ut ersättning från FPA, en service som Turku Air tidigare har tillhandahållit.

 

Det är inte acceptabelt varken av ekonomiska eller etiska skäl att patienter som har remitterats till Åbo skall sköta betalningen av sina flygresor själva.  För patientgrupper som t.ex. cancerpatienter med många behandlingar i Åbo, är det viktigt att de får de bästa tänkbara villkoren för vården. ÅHS måste här gå in och ta ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar så att patienterna inte behöver oroa sig över hur flygresorna skall betalas.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När och hur tänker landskapsregeringen agera så att alla som är i behov av vård och behandling i Åbo inte själva behöver förskottera sina patientresor?

 

 

 

Mariehamn den 5 december 2008

 

 

Carina Aaltonen