Enkel fråga 3/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2010-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Europeiska konstruktionsstandarder

 

 

Vid årsskiftet 2010/2011 har Sverige genomfört implementeringen av europeiska  konstruktionsstandarder (eurokoder). Eftersom den åländska plan- och bygglagen integrerat svenska byggbestämmelser är det relevant att veta i vilken grad ändringarna i de svenska byggbestämmelserna återspeglar sig i motsvarande åländska regelverk.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När kommer regeringen att införa s.k. eurokoder i det regelverk som rymmer de åländska byggbestämmelserna?

 

 

 

Mariehamn den 23 november 2010

 

 

 

Barbro Sundback