Enkel fråga 30/2010-2011

Tillhör ärendet: Sänkt promillegräns
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 30/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2011-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Sänkt promillegräns

 

Den 29 september 2010 godkände en majoritet i lagtinget (21 ledamöter av 30) min hemställningsmotion om att promillegränsen på Åland skulle sänkas från 0,5 till 0,2 promille. Detta skulle vara en åtgärd av flera för att ändra attityder och göra trafiken tryggare på de åländska vägarna. I debatten utlovade trafikministern en lagändring som skulle genomföras inom denna mandatperiod.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

              När kommer lagframställningen om sänkt promillegräns?

 

 

 

Mariehamn den 5 september 2011

 

 

Carina Aaltonen