Enkel fråga 31/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 31/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson 

2011-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Föglötunnelns eventuella förverkligande

 

Föglötunneln är enligt kortruttsmeddelandet en enorm investering på 77 – 95 miljoner euro beroende på sträckning. Från regeringshåll kommer det olika uppgifter om tunnelns vara eller icke vara, samtidigt som MKB och övriga utredningar går vidare.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad är den dagsaktuella situationen för arbetet med Föglötunneln?

 

 

 

Mariehamn den 5 september 2011

 

 

Anders Eriksson