Enkel fråga 32/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 32/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson 

2011-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Framtida användning av Naturbruksskolan

 

Det verkar inte finnas några tankar från regeringens sida över vad som skall hända med lantbruksutbildningen i landskapet framöver. Inte heller förefaller det finnas dess mera tankar om vad Naturbruksskolans utrymmen och Jomala Gård skall användas till framöver.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

 Vilka eventuella planer har landskapsregeringen för användandet av Naturbruksskolans  utrymmen och Jomala gårds marker i framtiden?

 

 

Mariehamn den 5 september 2011

 

 

Anders Eriksson