Enkel fråga 3/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 3/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Många studerande har fortfarande ännu, trots att en hel termin snart har förlöpt, inte erhållit besked om utbetalning av studiestöd.

 

Med hänvisning till det ovan anförda riktar jag med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen följande enkla fråga till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen:

 

Hur avser landskapsstyrelsen kompensera de studerande som ännu inte fått sitt studiestöd?

 

 

Mariehamn den 26 november 2001

 

 

Danne Sundman