Enkel fråga 33/2010-2011

Tillhör ärendet: Gullåsens inomhusluft
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 33/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback 

2011-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Gullåsens inomhusluft

 

 

Fortsättningsvis kan man läsa i media om den dåliga kvaliteten på inomhusluften i Gullåsen. Åren går och beslut om den framtida verksamheten i Gullåsen är oklar och förnyelserna av byggnaderna är mycket oviss. Under tidens gång riskeras patienternas och personalens hälsa.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt garanterar landskapsregeringen att patienternas och personalens hälsa på Gullåsen inte skadas av den undermåliga inomhusluften?

 

 

Mariehamn den 5 september 2011

 

 

Barbro Sundback