Enkel fråga 34/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 34/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2011-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ålands Radio och TV AB:s försäljning av sändningstid

 

 

Enligt uppgifter i massmedia har Ålands Radio och TV AB sålt sändningstid direkt till det politiska partiet Ålands Socialdemokrater r.f.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen det förenligt med lag, de tillstånd bolaget Ålands Radio och TV AB innehar för sändningar och principerna i det etermediapolitiska programmet att bolaget sålt sändningstid direkt till ett politiskt parti?

 

 

Mariehamn den 16 september 2011

 

 

 

Danne Sundman