Enkel fråga 4/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Roland Boman

2000-03-22

EF0419992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Konkurrensutsättning vid upphandling

 

Landskapsstyrelsens upphandling av IT-konsulttjänster har upprört många.

     En orsak till detta är ersättningen som många uppfattar som oskäligt hög, en annan orsak är det faktum att uppdraget inte konkurrensutsatts. I det aktuella fallet skrevs kontrakt med ett företag i Sverige. De åländska företagen i branschen gavs inte möjlighet att delta i upphandlingen.

 

Med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag följande fråga till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen.

 

Ämnar landskapsstyrelsen även i fortsättningen vid upphandling frångå den praxis som följts beträffande konkurrensutsättning?

 

 

 

Mariehamn den 22 mars 2000

 

 

 

Ronald Boman