Enkel fråga 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Ronald Boman

2000-12-20

EF0420002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Lagstiftningen gällande bullerbekämpning

 

 

Under den debatt som förekommit angående förekomsten av buller och dess nivåer har det framkommit att det i landskapet inte finns någon egentlig lagstiftning om skydd mot buller som skulle motsvara rikets bullerbekämpningslag (FFS 382/1987) och statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (FFS 993/1992). Den enda bestämmelse som tangerar bullerbekämpning är 20 § landskapslagen om hälsovården (ä. 99/1997).

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem i landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Avser landskapsstyrelsen vidta åtgärder på grund av de brister som finns i vår lagstiftning gällande bullerbekämpning?

 

 

 

Mariehamn den 4 december 2000

 

 

 

Ronald Boman