Enkel fråga 4/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


På grund av en ineffektiv handläggning av åländska studerandes ansökningar om studiestöd har många studerande ännu inte beviljats det stöd som de har lagligt rätt till. Studierna inleds normalt senast i september men många studerande har fortfarande inte erhållit studiestöd för denna termin som snart är slut.

 

Med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

På vilket sätt tänker landskapsstyrelsen kompensera den fördröjning av studiestödet som många åländska studeranden drabbats av på grund av landskapsstyrelsens oförmåga att i tid bevilja de studerande deras lagstadgade rätt till ekonomiskt stöd?

 

 

Mariehamn den 27 november

 

 

Barbro Sundback