Enkel fråga 4/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2002-11-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Fördelningen av mål 2-programmets medel

 

Mål 2-programmets kvantitativa mål för perioden 2000-2006 är 200 nya arbetsplatser, 30 nya företag samt att mål 2-regionens BNP/capita höjs från 70 till 75 procent av EU:s genomsnitt.

     Mål 2-programmet är enligt landskapsstyrelsen ett viktigt regionalpolitiskt verktyg och syftar bland annat till en positiv befolkningsutveckling i skärgården.

 

Med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Hur har mål 2-programmets medel fördelats regionalpolitiskt och hur många arbetsplatser och företag har under programperioden hittills skapats i skärgården?

 

 

Mariehamn den 26 november 2002

 

 

Barbro Sundback