Enkel fråga 4/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2004-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utnämningen av rektor för Högskolan på Åland

 

 

Utnämningen av den första rektorn för Högskolan på Åland har i efterhand visat sig vara förknippad med en rad brister och felgrepp som strider mot  bärande principer som annars kännetecknar god förvaltningssed och rättssäkerhet. Styrelsen för högskolan har t.ex. undanhållits fakta om de sökandes meritering samtidigt som flera sökanden påförts värderingar som närmast är att betrakta som ärekränkande. För att undvika rättsliga efterspel är det angeläget att landskapsstyrelsen utreder hela rektorshärvan.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsstyrelsen att vidta med anledning av hanteringen av utnämningen av rektor för Högskolan på Åland och de försumligheter som har uppdagats i anslutning till detta?

 

 

Mariehamn den 12 januari 2004

 

 

Anders Eriksson