Enkel fråga 4/2004-2005

Tillhör ärendet: Lokal upphandling
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Lokal upphandling

 

Enligt uppgift i massmedia väljer Ålands Hälso- och sjukvård till sitt centralkök att framdeles upphandla potatis utanför landskapet med hänsyn till kostnaden. Skillnaden i pris är ringa och troligen är kostnaden totalekonomiskt sett samma eller högre.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att det är lämpligt och överensstämmande med landskapsregeringens handlingsprogram att landskapets underlydande instanser inte upphandlar lokala råvaror?

 

 

Mariehamn den 23 mars 2005

 

 

 

Gun-Mari Lindholm