Enkel fråga 4/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2006-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Regionalpolitiska aspekter vid upphandling

 

 

Enligt uppgift i massmedia har landskapsregeringen ånyo i samband med upphandlingen av driften av m/s Viggens café tagit ett beslut som inte gynnar skärgården eftersom flera arbetsplatser riskerar försvinna. Som exempel kan nämnas att det i samband med upphandlingen av skötseln av de grunda farlederna togs hänsyn till om anbudsgivarna var skärgårdsföretag, det förfarandet visade sig ha stöd i lag efter rättslig prövning.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Varför har inte landskapsregeringen beaktat regionalpolitiska aspekter när man upphandlat driften av m/s Viggens café?

 

 

Mariehamn den 11 januari 2006

 

 

 

 

Danne Sundman