Enkel fråga 4/2006-2007

Tillhör ärendet: Ersättning för sälskador
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ersättning för sälskador

 

Allt nätfiske såsom fiske efter sik och gös påverkas i så hög grad av sälens framfart att det inte längre går att bedriva ett yrkesmässigt ekonomiskt försvarbart fiske om inte något görs. Den lilla återstående skara yrkesfiskare som finns kvar riskerar att slås ut. Arbetet med utarbetande av en sälförvaltningsplan bör omedelbart startas, men under tiden bör det notifieras en stödmöjlighet som möjliggör att ersättning för sälskador kan utbetalas.

 

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Varför gör inte landskapsregeringen något för att ersätta yrkesfiskarna för sälskadorna?

 

 

 

Mariehamn den 8 januari 2007

 

 

 

Lagtingsledamot

 

 

Anders Eriksson