Enkel fråga 4/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2008-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Åtgärdsförslag för pensionärer

 

 

Efter att ÅSUB i maj 2007 publicerat sin rapport 2007:5 om ekonomisk utsatthet och  social trygghet följde en intensiv diskussion om åtgärder för att stöda pensionärer med inkomster under den relativa fattigdomsgränsen. Alla partier var överens om att en stödform måste tas fram och anpassas till åländska förhållanden. I landskapsregeringens handlingsprogram sägs:  "Pensionärer som har låga inkomster och som lever på marginalen får extra stöd i enlighet med de åtgärdsförslag som utarbetas".

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När ämnar landskapsregeringen till lagtinget överlämna ett åtgärdsförslag för pensionärer med låga inkomster i enlighet med sitt handlingsprogram?

 

 

Mariehamn den 8 januari 2008

 

 

Barbro Sundback