Enkel fråga 4/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2008-10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Upphandling av vägunderhållstjänster

 

Enligt uppgift i massmedia har landskapsregeringen för avsikt att i större utsträckning upphandla vägunderhållstjänster. Enligt åländska entreprenörer är dock sättet för upphandlingen; tidsaspekten och villkoren felaktiga för att erbjudandena skall vara attraktiva om än överhuvudtaget möjliga att lämna anbud på.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att bjuda ut väghållningstjänsterna till privata entreprenörer på ett sådant sätt att det blir intressant att lämna anbud?

 

 

Mariehamn den 10 december 2008

 

 

 

Danne Sundman