Enkel fråga 4/2009-2010

Tillhör ärendet: Ålands flagga i Bryssel
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2009-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ålands flagga i Bryssel

 

Obunden samling lämnade i samband med budget 2010 en motion angående Ålands flagga vid Finlands representation i Bryssel. I media idag kan vi läsa att Finlands utrikesminister Alexander Stubb inte kommer att arbeta för att, den andra av Finlands två flaggor, Ålands flagga kommer att vaja på fasaden i Bryssel. Juridiska hinder finns inte, dock politiska.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad ämnar landskapsregeringen vidta för åtgärder med anledning av Finlands utrikesminister Alexander Stubbs uttalande om vägran att hissa Ålands flagga vid representationen i Bryssel?

 

 

 

Mariehamn den 16 december 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm