Enkel fråga 4/2010-2011

Tillhör ärendet: Finlandskabeln
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 4/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2010-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Finlandskabeln

 

Satsningen på den för Åland så viktiga Finlandskabeln har uppenbarligen hamnat i tidsnöd. Anledningen anges vara att landskapsregeringen inte avgett sitt utlåtande över det begärda extra anslaget till Ålandsdelegationen trots att begäran inkom redan i somras. Kabeln borde tas i bruk 2013 och besluten om dess finansiering borde redan ha varit tagna.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Av vilken anledning försenas landskapets hantering av Finlandskabeln och vad betyder förseningen för förverkligandet av projektet? 

 

 

 

Mariehamn den 1 december 2010

 

 

Camilla Gunell