Enkel fråga 5/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2001-02-15

EF0520002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Bidrag till en jaktvårdsförening för inköp av vapen

 

 

Landskapsstyrelsen har enligt sitt protokoll den 6 februari beslutat bevilja Finströms jaktvårdsförening 12.500 mk i bidrag för anskaffande av luftgevär, kikarsikte, kikarfäste samt pump till densamma enligt inbegärd offert. Bidraget betalades ut genast och anhållan uppgick till 13.390 mk.

 

Hänvisande till ovanstående får jag vördsamt med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen till landskapsstyrelsen ställa följande fråga

 

På vilket sätt motiverar landskapsstyrelsen sitt beslut att bevilja bidrag till en jaktvårdsförening för inköp av vapen?

 

 

 

Mariehamn den 5 februari 2001

 

 

 

Barbro Sundback