Enkel fråga 5/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga angående omhändertagandet av problemavfall

·       

Vid årsskiftet förväntas mängden problemavfall fördubblas. Det här beror på att avfall kommer att klassificeras annorlunda än tidigare utgående från en riksförordning som träder i kraft vid årsskiftet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda riktar jag med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen följande enkla fråga till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen:

 

Är landskapsstyrelsen medveten om den nya klassificeringen av problemavfall och vilka åtgärder har vidtagits för att omhänderta den förväntade ökningen av problemavfall?

 

 

Mariehamn den 12 december 2001

 

 

Barbro Sundback