Enkel fråga 5/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2006-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


M/S Viggen som ersättande fartyg

 

 

Landskapsregeringen har under hösten ersatt det privatägda fartyget M/S Fjärdvägen med landskapets färja M/S Viggen då det förstnämnda fartyget har varit upplagt för underhåll. Det har framstått som oklart huruvida denna åtgärd, som säkerligen är en näringspolitisk åtgärd, riktar sig lika och rättvist till alla åländska rederi- och transportföretag. Oklart är också om denna åtgärd belastar näringsavdelningens eller trafikavdelningens budget.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur tänker landskapsregeringen agera för att dess näringspolitiska åtgärder skall utformas så att alla näringsidkare inom transportbranschen kan komma i åtnjutande av dem?

 

 

Mariehamn den 13 januari 2006

 

 

 

Mats Perämaa