Enkel fråga 5/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson

2007-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Avställning och påställning av fordon

 

 

I  30 a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon anges hur man avställer ett fordon och i 30b § hur man påställer ett fordon. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2005 men har ännu inte tillämpats vilket lett till att åländska fordonsägare  betalat många hundratusen euro i fordons- och dieselskatt. Avsikten med lagen var bl.a. att ägarna inte skall behöva betala fordons- och dieselskatt på ett avställt fordon och inte heller behöva avlägsna registreringsskyltarna för att slippa betala sådan skatt.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När ämnar landskapsregeringen börja tillämpa bestämmelserna från 2005 om avställning och  påställning av fordon?

 

 

Mariehamn den 16 februari 2007

 

 

 

Sune Mattsson