Enkel fråga 5/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2008-02-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Postkontoret i Eckerö Post- och Tullhus

 

 

Posten Åland avser ersätta postkontoret i Eckerö Post- och Tullhus, som för övrigt i år firar 180 år, med s.k. postombud. Detta innebär att man lägger ner ett anrikt postkontor och en av de viktigaste verksamheterna i post- och tullhuset vilket mött kraftiga protester med hänvisning till bl.a. turistiska och kulturhistoriska värden.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen tillse att postkontoret i Eckerö Post- och Tullhus fortsättningsvis finns kvar och i så fall på vilket sätt?

 

 

Mariehamn den 14 februari 2008

 

 

 

 

Danne Sundman