Enkel fråga 5/2009-2010

Tillhör ärendet: Leaderprojekt
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2010-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Leaderprojekt

 

 

Leader är en särskild metod för landsbygdsutveckling som bygger på lokal samverkan mellan näringsliv, ideella organisationer och offentlig sektor. Leader är ett EU-program som har funnits sedan 1991 och som nu äntligen har införts på Åland

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilka grunder har landskapsregeringen tagit beslut om att man endast avser att betala högst 20 procent av kostnaderna för Leaderprojekt, i stället för 50 procent som tidigare utlovats och som betalas till Leaderprojekt i både Finland och Sverige.

 

 

Mariehamn den 4 januari 2010

 

 

Carina Aaltonen