Enkel fråga 5/2010-2011

Tillhör ärendet: Isberedskap
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2010-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Isberedskap

 

Många i skärgården är djupt oroade över att isen lagt sig flera månader tidigare än normalt vilket betyder att landskapsregeringens aviserade "isturlista" kan bli gällande för en längre tid än vanligt. Om isläget försvårar eller omöjliggör transporter med färjorna under lång tid måste annan beredskap finnas för nödvändiga transporter, t.ex. för att få barn till skolor och personal till sina arbeten.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilken beredskap har landskapsregeringen för att den nödvändiga trafiken i skärgården ska fungera i fall av en sträng isvinter?

 

 

 

Mariehamn den 22 december 2010

 

 

Camilla Gunell