Enkel fråga 6/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2000-09-06

EF0619992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Tryggande av dansskolans verksamhetsförutsättningar

 

I oktober i fjol fick dansskolan vid Ålands musikinstitut besked om att hyreskontraktet för deras lokaler sagts upp. De tillfälliga arrangemang som gjorts i Musikinstitutets konsertsal är inte tillfredsställande, kvaliteten på undervisningen blir lidande och både elever och lärare löper risk att utsättas för skador.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att trygga dansskolans verksamhetsförutsättningar?

 

 

Mariehamn den 6 september 2000

 

 

 

Viveka Eriksson