Enkel fråga 6/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2001-02-05

EF0620002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Grunderna för ett beslut om fraktstöd

 

 

Landskapsstyrelsen har mot föredragandes beredning beviljat Ålands centralandelslag ett fraktstöd för transport av färskvaror till skärgården. Bidraget uppgår till 188.132 mk och tas från anslaget 48.20.20.

 

Hänvisande till ovanstående får jag vördsamt med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen till landskapsstyrelsen ställa följande fråga

 

På vilka grunder har beslutet om fraktstöd till ÅCA beviljats eftersom det inte finns anslag i budget för detta ändamål och de rättsliga grunderna för beviljande av stödet saknas?

 

 

Mariehamn den 5 februari 2001

 

 

 

 

Barbro Sundback