Enkel fråga 6/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr  6/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-01-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utsändning av TV-kanalen SVT Extra

 

 

Den 14 januari 2002 startade SVT en ny digital kanal - SVT Extra, det är en kanal i vilken tittarna har möjlighet att se evenemang eller program som av olika skäl inte kan sändas alls eller sändas i sin helhet i SVT1 eller SVT2, t.ex. extra sändningar från OS. Kanalen kan dock inte utsändas på Åland eftersom rättigheter för detta saknas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda riktar jag med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen följande enkla fråga till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen:

 

 

Vad avser landskapsstyrelsen göra för att den nya kanalen SVT Extra skall kunna utsändas på Åland?

 

 

Mariehamn den 16 januari 2002

 

 

 

 

Danne Sundman