Enkel fråga 6/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Pensionsproblem för återflyttade ålänningar

 

Många ålänningar återvänder hem för att arbeta och bo på Åland efter en längre eller kortare arbetstid i Sverige. När pensionsåldern infaller skall dessa personer erhålla en del av sin införtjänta pension från Sverige. För många ålänningar har detta blivit en stor besvikelse. Handläggningen  och utbetalningen av den svenska delen av pensionen uppfyller inte de nordiska och europeiska principerna för arbetskraftens rörlighet. Många återflyttare har bitter fått erfara att deras svenska pension blivit en ekonomisk fälla.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt tänker landskapsstyrelsen använda sitt politiska inflytande i nordiska och EU-sammanhang för att de ålänningar som återflyttar från Sverige för att arbeta och bo på Åland skall erhålla sin svenska pension utan ekonomiska avbräck och onödig tidsspillan?

 

 

Mariehamn den 4 mars 2003

 

 

Barbro Sundback