Enkel fråga 6/2003-2004

Tillhör ärendet: Travbanan i Hindersböle
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2004-3-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Travbanan i Hindersböle

 

 

Landskapsstyrelsen har tecknat kontrakt med Ålands Hästavelsförening angående skötsel och drift av travbanan i Hindersböle. Målsättningen var att utveckla travsporten på Åland och att travbanan skulle fungera som tränings- och tävlingsbana. Satsningen från samhällets sida var beräknad till 10 miljoner mark.

     Efter några års drift kan konstateras att missnöjet är stort bland hästägarna gällande banans skötsel, bland annat vad gäller de sanitära förhållandena.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vad ämnar landskapsstyrelsen göra för att rätta till de missförhållanden som råder gällande drift och skötsel av travbanan i Hindersböle?

 

 

Mariehamn den 24 mars 2004

 

 

Ronald Boman