Enkel fråga 6/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utvärdering av Högskolan på Åland

 

 

Enligt uppgift i massmedia har landskapsregeringen beslutat att utvärdera förverkligandet av Högskolan på Åland intern inom förvaltningen i mindre omfattning p.g.a. att anbuden för extern utvärdering bedömts vara för höga. Detta trots att behovet av en adekvat extern utvärdering måste anses nödvändig  mot bakgrund  av de problem  Högskolan på Åland haft under uppstarten.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Gör landskapsregeringen den bedömningen att en intern utvärdering av Högskolan på Åland är tillräcklig för att visa på lösningar på de utmaningar och problem som finns inom Högskolan på Åland?

 

 

Mariehamn den 6 april 2005

 

 

Danne Sundman