Enkel fråga 6/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2006-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Åtgärder innan en pandemi drabbar Åland

 

 

FN har uttalat att det är sannolikt att fågelinfluensan kommer att utvecklas till en pandemi när viruset, som förorsakar influensan, muterar till en form som medger smittspridning mellan människor.

     I riket förbereds en strategi för att förebygga fågelinfluensan och en pandemi bl.a. genom förhandsavtal om vaccin, influensamedicinen Tamiflu o.s.v. Krishantering är en riksbehörighet men sjukvården faller under landskapets behörighet

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att förebygga fågelinfluensan och förbereda Åland och ålänningarna för en eventuell pandemi?

 

 

Mariehamn den 13 januari 2006

 

 

 

 

Mats Perämaa