Enkel fråga 6/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2007-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Nyheter från Sverige på Ålands Radio

·      Enkel fråga nr 6/2006-2007

 

 

Tidningarnas telegrambyrå – TT har upphört med att leverera radionyheter och med anledning därav sänds inte längre några nyheter från Sverige i Ålands Radio. Många ålänningar som följer nyhetsflödet från Sverige kan nu inte längre göra detta i public service-radiokanalen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att det är rätt av Ålands Radio och TV ab att inte i fortsättningen sända nyheter från Sverige?

 

 

Mariehamn den 17 januari 2007

 

 

Danne Sundman