Enkel fråga 6/2007-2008

Tillhör ärendet: Högklassig golfbana
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2008-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Högklassig golfbana

 

I lagtingets behandling av budgeten för år 2008 utformade lagtinget den 19.12.2007 följande beslut om förutsättningarna för att i landskapet förverkliga en ny, högklassig golfbana:

     ”Golfbaneprojektet förverkligas huvudsakligen i privat regi med ett stöd från landskapet som uppfyller EU:s statsstödsregler och är konkurrensneutralt gentemot andra entreprenörer i samma bransch. Landskapsregeringen upptar förhandlingar med potentiella investerare för att utröna intresset att förverkliga projektet.”

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Med vilka åtgärder, när och i förhållande till vem har och avser landskapsregeringen att agera för att underlätta och förverkliga en högklassig golfbana i enlighet med lagtingets budgetbeslut 19.12.2007?

 

 

 

Mariehamn den 11 mars 2008

 

 

Roger Jansson