Enkel fråga 6/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2009-01-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tryggande av Ålands särställning vid översyn av Finlands grundlag

 

Statsrådet i Finland har tillsatt en parlamentarisk kommitté för beredande av en ändring av grundlagen och till grund för uppdraget ligger en särskild promemoria utarbetad av en av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp. Promemorian, som enbart finns tillgänglig i finsk språkdräkt, innehåller inte några förslag som skulle syfta till att råda bot på nuvarande godtyckliga tolkning av självstyrelselagens status i förhållande till grundlagen. I och med att en av utgångspunkterna för den påbörjade översynen är en försvagning av presidentens maktbefogenheter, riskerar reformen att ytterligare underminera Ålands särställning.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att se till att Ålands särställning tryggas i samband med översynen av Finlands grundlag?

 

 

 

Mariehamn den 5 januari 2009

 

 

Harry Jansson