Enkel fråga 6/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 6/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn

2010-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Skapande av en gemensam räddningsmyndighet

 

 

Den 1 januari 2007 trädde en ny räddningslag ikraft i landskapet och syftet med lagen var dels att modernisera lagstiftningen inom området, dels att skapa en för hela Åland gemensam räddningsmyndighet.

I lagen sägs att kommunerna, inom 3 år från det att lagen trätt i kraft, skall presentera en gemensam plan med riktlinjer för hur man åstadkommer en dylik myndighet och om man inom stipulerad tid inte kan presentera denna plan skall landskapregeringen utarbeta planen i samråd med kommunerna. Tre år har nu gått och kommunerna har arbetat på den plan som eftersträvas i lagen men har till dags dato inte kunnat presentera en av alla kommuner omfattad plan.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder kommer landskapregeringen att vidta för att den i räddningslagen för landskapet Åland, nämnda gemensamma räddningsmyndigheten för det kommunala räddningsväsendet i landskapet skapas?

 

 

Mariehamn den 4 mars 2010

 

 

Johan Ehn