Enkel fråga 7/1999-2000

Tillhör ärendet: Trafiken Mariehamn-Kapellskär
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Ronald Boman

2000-09-06

EF0719992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Trafiken Mariehamn-Kapellskär

 

Enligt Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsavtal med EU har de fartyg som anlöper Åland rätt att fortsättningsvis idka taxfreehandel.  Motivet för detta var att tillfredsställande transportmöjligheter till och från Åland skulle finnas. Enligt uppgifter kommer det på den viktiga transportleden Mariehamn-Kapellskär att ske trafikuppehåll under längre tid.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande enkla fråga:

 

Ämnar landskapsstyrelsen vidta åtgärder för att trafiken på snabbleden Mariehamn-Kapellskär skall upprätthållas på samma nivå som tidigare?

 

 

Mariehamn den 6 september 2000

 

 

 

Ronald Boman