Enkel fråga 7/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Hasse Svensson

2001-03-14

EF0720002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Användningen av Eckerö post- och tullhus

 

 

Posthuset i Eckerö ska få nya funktioner och landskapsstyrelsen arbetar nu med planer på bland annat en restaurang i byggnaden, vilket torde kräva rätt omfattande ombyggnader.

     I debatten om posthuset har framhållits bland annat möjligheterna att där inrätta ett kombinerat post-, tele- och tullmuseum och/eller ett design- och konsthantverkscenter, och som bas för utveckling av olika konstformer i landskapet. Nu finns oro för att planerade inskränkningar av utställningsutrymmen och andra dispositioner i fastigheten omöjliggör posthusets utveckling till en mångsidig besöksattraktion.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. Lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att Eckerö post- och tullhus, med landskapets kulturpolitiska programs formulering, tas till vara som den resurs det är och utvecklas till ett mångsidigt kulturhus?

 

 

Mariehamn den 14 mars 2001

 

 

 

Hasse Svensson