Enkel fråga 7/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2002-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Idrottsinriktning på gymnasialstadiet

 

 

Idrottsrörelsen, speciellt MIFK-fotboll efterlyser en idrottsinriktning eller ”fotbollsgymnasium” på gymnasialstadiet.

     Med anledning av ovanstående vill jag i enlighet med 48 § 2 mom. I lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen ställa följande enkla fråga:

 

Vad avser landskapsstyrelsen att göra utgående från det betänkande om idrottsinriktning på gymnasialstadiet som en arbetsgrupp överlämnade till LS senaste höst? 

 

 

Mariehamn den 7 mars

 

 

Jörgen Strand