Enkel fråga 7/2002-2003

Tillhör ärendet: Vårdlöner
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2003-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Vårdlöner

 

 

Lika lön för lika arbete är en självklarhet för de flesta. Dock finns fortfarande en stor orättvisa inom ÅHS gällande nattersättningarna till sjukskötarna. Den personal som kom till ÅHS från den kommunala sidan erhåller 40 procent i nattersättning, de övriga endast 30 procent. Denna djupa orättvisa har nu pågått i 10 år utan att landskapsstyrelsen reagerat.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att ge personalen vid ÅHS en likvärdig nattersättning oberoende av vid vilken organisation vederbörande tidigare varit anställd?

 

 

Mariehamn den 31 mars 2003

 

 

Ronald Boman